Cheap eavesdrop dirty chat

Rated 3.83/5 based on 508 customer reviews

(You should not get close to the lighted candle or you might get burned.) Word: paso2 Active Verb: mapaso Passive Verb: pasuin English Definition: (verb) to burn or scald L2 Definition: Notes: Examples: 1) Huwag mong hawakan ang mainit na kaldero at baka ikaw ay mapaso.(You should not touch the hot pot or you might scald your hand.) 2) Huwag mong pasuin ang iyong daliri.(Say goodbye to your grandfather and grandmother because we are going home now.) Word: pahid1 Active Verb: magpahid Passive Verb: ipahid English Definition: (verb) to wipe off; to apply on L2 Definition: Notes: Examples: 1) Magpahid ka ng lotion sa iyong mukha.(You put on some lotion on your face.) 2) Ipahid mo ang lotion sa iyong mukha.(Stop the car there infront of the house.) Word: parada2 Active Verb: pumarada Passive Verb: iparada English Definition: (verb) to stop; to stop a vehicle; to park L2 Definition: Notes: Examples: 1) Sabi ng pulis pumarada raw tayo dito sa harap ng presinto.(The policeman said that we should park the car infront of the station.) 2) Iparada mo ang iyong motorsiklo sa harap ng presinto.(Put on some lotion to your face.) Word: pahinga Active Verb: magpahinga English Definition: (verb) to rest; to take a break L2 Definition: Notes: Examples: Magpahinga ka muna sa bahay bago tayo umalis muli.(You should take a rest at home first before we resume our trip.) Word: pala English Definition: (part) so; an exclamation of surprise, as IKAW PALA! L2 Definition: Notes: when used after HINDI, expresses contrast with one's expectation; a reversal, as ANG ISIP KO'Y BALAT LAMANG NG ITLOG ITO, HINDI PALA, KUNDI ITLOG NA BUO.

(Carry one sack of rice.) Word: paso1 Active Verb: mapaso English Definition: (verb) to get burned L2 Definition: Notes: Examples: Huwag kang masyadong lumapit sa nakasinding kandila at baka ka mapaso.

(You should now have your clothes washed by our laundrywoman.) Word: palakpak2 Active Verb: pumalakpak English Definition: (verb) to applaud L2 Definition: Notes: Examples: Pumalakpak ng malakas ang mga manonood matapos umawit si Madonna.

(The audience gave a round of applause after Madonna sang.) Word: palakpak3 Active Verb: magpalakpakan Passive Verb: palakpakan English Definition: (verb) to applaud together simultaneously L2 Definition: Notes: Examples: 1) Magpalakpakan tayong lahat para kay Sheila.

(Don't burn your fingers.) Word: pasok1 Active Verb: pumasok Passive Verb: pasukin English Definition: (verb) to go to work; to go to school; to enter L2 Definition: Notes: Examples: 1) Pumasok siya sa aking silid kaninang umaga.

(She entered my room early this morning.) 2) Pasukin natin ang bahay ni Monica.

Leave a Reply